۱۳۹۹/۰۴/۰۸- ۱۱:۲۱

کسب مقام برتر مجری طرح توسط رییس پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران

کسب مقام برتر مجری طرح توسط رییس پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، در دومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاهها و پژوهشگاه‌های کشور که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزارگردید، طرح پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران با عنوان " طراحی مدل شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه ای دستگاه‌های اجرایی" موفق به کسب مقام برتر در قسمت مجری طرح گردید.

مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با اعطای تقدیر نامه از زحمات و تلاش های تیمور مرجانی مدیر این طرح تقدیر و تشکر کرد.