۱۳۹۹/۰۸/۲۷- ۱۲:۳۷

وبینار علمی- تخصصی با عنوان «شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی حاکم در شهرداری تهران(با تاکید بر مناطق و ادارات ستادی)»

وبینار علمی- تخصصی

وبینار علمی- تخصصی با عنوان «شناخت وضعیت فرهنگ سازمانی حاکم در شهرداری تهران(با تاکید بر مناطق و ادارات ستادی)»،
توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با مشارکت پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاددانشگاهی تهران،برگزار می‌شود.

دراین وبینار که سه شنبه 27 آبان 1399
از ساعت 12-10 برگزار می‌گردد، دکتر سید محمد اعرابی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر تیمور مرجانی، عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران؛
دکترابراهیم شیخ، عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی و معاون سابق توسعه منابع انسانی شهرداری تهران؛
دکتر داور نظری، مشاور حوزه معاونت توسعه منابع انسانی و سرپرست اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران شهرداری تهران؛
دکتر هاشم واعظی، عضو هیأت علمی و مدیر اداره برنامه ریزی و توسعه معاونت پژوهش و فن آوری سازمان جهاد دانشگاهی تهران و
دکتر سید مرتضی میرپور، مدیرکل برنامه ریزی و آموزش شهرداری تهران، به سخنرانی و بحث میپردازند.لینک ورود، بستر Webex:

https://meeting2.tehran.ir/orion/joinmeeting.do?MTID=6002165f341415a673b70ec6424283a9