همکاری با ما


جهت همکاری با کانون ارزیابی و توسعه شایستگی جهاد دانشگاهی لطفا فرم زیر را تکمیل نموده تا با شما تماس گرفته شود.

http://tcds.ir/portal/viewsurvey/96