تماس با مرکز

تلفن: 66977800-021

فکس: 66977800-021

ایمیل: info@iran-bssc.ir

آدرس: تهران میدان انقلاب ابتدای کارگر شمالی خیابان ادوارد براون- پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی طبقه دوم