مقاله های منتشر شده

 

ردیف

عنوان مقاله

نام نویسندگان

تاریخ انتشار

نام مجله یا مجموعه مقاله‌ها

درجه علمی مجله**

1

دلالت اقتصاد نهادی برای بهبود محیط کسب و کار

علی نصیری اقدم، زینب مرتضوی فر

بهار 1396

دانشنامه اقتصاد

علمی پژوهشی

2

طراحی بازار؛ چارچوب تحلیلی راث در درک عملکرد بازار

علی نصیری اقدم، محمد جواد رضایی و مهدی موحدی بکنظر

پاییز 1393

مجلس و راهبرد

علمی پژوهشی

3

لایحه اصلاح قانون مالیات­های مستقیم و محیط کسب و کار

علی نصیری اقدم

بهار 1393

مجلس و راهبرد

علمی پژوهشی

4

اثر هزینه­ های تجارت بر اندازه تجارت خارجی

علی نصیری اقدم، سید عادل خراسانی

بهار 1393

مجله تحقیقات اقتصادی

علمی پژوهشی

5

چگونگی تسهیل پرداخت مالیات در ایران

علی نصیری اقدم، مهدی موحدی بک نظر، محمدجواد رضایی، زینب مرتضوی فر

زمستان 1392

پژوهشنامه مالیات

علمی پژوهشی

6

ارزیابی موانع انجام‌دادن کسب و کار در استان زنجان

احمد میدری، علی نصیری اقدم، زینب مرتضوی فر

پاییز 1392

تحقیقات اقتصادی

علمی پژوهشی

7

نرخ مؤثر بهینه مالیات بر درآمد در اقتصاد ایران: کاربردی از رفاه اجتماعی رالزی

علی نصیری اقدم، وحید مهربانی

1392

رفاه اجتماعی

علمی پژوهشی

8

عوامل مؤثر بر اندازه اقتصاد غیر رسمی: مقایسه اثر نرخ ­های مالیات و تعرفه با اثر متغیرهای نهادی

علی نصیری اقدم، مهدی نوری و محمد مهدی کاکاوندی

تابستان 1391

پژوهشنامه مالیات

علمی پژوهشی

9

روش شناسی تحلیل نهادی مسائل اقتصادی

علی نصیری اقدم

تابستان 1391

فصلنامه روش شناسی علوم انسانی

علمی پژوهشی

10

نقش تشکل های بخش خصوصی در تنظیم امور اقتصادی:آسیب شناسی گذشته در مسیر آینده

علی نصیری اقدم و

زینب مرتضوی فر

زمستان 1390

مجلس و راهبرد

علمی پژوهشی

11

ارزیابی تحلیلی و تجربی تاثیر مالیه خرد بر درآمد و مصرف خانوارها

عبدالرسول قاسمی، محمد ستاریفر، زینب مرتضوی فر

پاییز 1390

تحقیقات اقتصادی

علمی پژوهشی

12

اثر نوآوری بر رشد اقتصادی؛ مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی

علی نصیری اقدم، علیرضا دهقان طرزجانی، علی رضایی و حسن بیک محمدلو

پائیز 1390

فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی

علمی پژوهشی

13

سهم بخش خصوصی و بخش عمومی از واگذاری شرکت های دولتی

علی نصیری اقدم، محسن فاتحی زاده

پائیز و زمستان 1390

جستارهای اقتصادی

علمی پژوهشی

14

عوامل مؤثر بر تصمیم سازی فعالان فرش دستباف برای ورود به تجارت جهانی از منظر اقتصاد هزینه مبادله

علی نصیری اقدم و دکتر ابوالقاسم مهدوی

زمستان 1390

مجله تحقیقات اقتصادی

علمی پژوهشی

15

بررسی نقش تشکلهای بخش خصوصی در بهبود محیط کسب و کار

علی نصیری اقدم و

زینب مرتضوی فر

بهار 1390

مجلس و پژوهش

علمی پژوهشی

16

فرصت­های نابرابر اقتصادی و چالش­های توسعه رقابت در اقتصاد ایران

علی نصیری اقدم و سعید توتونچی ملکی

بهار 1390

مجلس و پژوهش

علمی پژوهشی

17

تمرکز، شدت مانع ورود و صرفه­های مقیاس در صنعت کولر آبی ایران و هزینه­های رفاهی ناشی از ساختار انحصار مؤثر

محمد نبی شهیکی تاش و علی نصیری اقدم

بهار 1390

اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق)

علمی پژوهشی

18

راهکارها و منافع ارتقای بازدهی انرژی در کولرهای آبی

علی نصیری اقدم مهدی قاسمی علی آبادی میثم کوچک زاده

1389

فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی

علمی پژوهشی

19

روش شناسی رونالد کوز در اصلاح نظریه اقتصادی: با تأکید بر ماهیت بنگاه و مسألة هزینة اجتماعی

علی نصیری اقدم

1389

روش شناسی علوم انسانی

علمی پژوهشی

20

بررسی راهبردها و تجربیات سازمان بین المللی کار در خصوص اشتغال و اشتغالزایی

علی نصیری اقدم طاهر ملکی

1389

راهبرد یاس

علمی ترویجی

21

دلایل نوسانات صادرات فرش دستباف ایران چیست؟

علی نصیری اقدم

1388

راهبرد یاس

علمی ترویجی

22

تطور اندیشة یک اقتصاددان نهادگرا: داگلاس سی. نورث

علی نصیری اقدم -  ابوالقاسم مهدوی

1388

مجله جستارهای اقتصادی

علمی پژوهشی

23

کاستی ­های اقتصاد هزینة مبادله

علی نصیری اقدم

پاییز 1386

تحقیقات اقتصادی

علمی پژوهشی

24

اقتصاد هزینه مبادله

علی نصیری اقدم

1385

جستارهای اقتصادی

علمی پژوهشی

25

هزینه‌های مبادله تأمین مالی بنگاه‌های تولید- ساخت (مطالعة موردی 40 بنگاه کوچک)

علی نصیری اقدم، الیاس نادران

1385

تحقیقات اقتصادی

علمی پژوهشی

26

آثار اجزا مخارج عمومی بر ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بخش صنعت در ایران

علی نصیری اقدم، الیاس نادران و هادی امیری

1382

تحقیقات اقتصادی

علمی پژوهشی